Lean 6 Sigma

6 SIGMA IN BORUSAN GROUP

6 Sigma is a modern business methodology that is applied by the world’s giant companies and aims to eliminate the errors and continuously increase the productivity, profitability and customer satisfaction in business and production processes.
Borusan Group has been using this methodology since 2002.
Thanks to the 6 Sigma methodology, which constitutes an important pillar of Borusan’s strategic management model, Borusan’s companies both increase their financial growth and profitability, as well as affect a change of culture.

The 6 Sigma studies are run by full-time employees, namely the Black Belts, specialized in methodology, supervising projects and providing training projects, as well as by Master Green Belts on a half-time basis and Borusan employees at all levels. There are basically two types of projects in the 6 Sigma methodology. DMAIC studies cover the improvement of existing products or processes. DMEDI projects include the development of new products and services.

 

Proje Metodolojileri için lütfen tıklayın.

Define (Tanımlama) : Amaç gelişim olanaklarını tespit etmek ve / ya da değerlendirmek, iş süreçlerini geliştirmek, önemli müşteri gereksinimlerini tanımlamak ve etkin bir proje ekibi olmaya hazırlanmak.

Temel Faz Çıktıları: BRM, Ekip Bildirisi, Hızlı Kazanım, Katma Değer Analizi, Paydaş Yönetimi, Proje Bildirisi, Proje Planı, SIPOC, Süreç Haritası.

Measure (Ölçüm) : Önemli müşteri ihtiyaçlarına cevap vermekteki başarıyı değerlendirmek için gereken ölçüleri tespit etmek ve süreç performansını etkin bir şekilde ölçecek metodolojiyi geliştirmeye başlamak. 6 Sigma hesaplama unsurlarını kavramak ve ekibin analiz etmekte olduğu süreç için asgari sigmayı belirlemek.

Temel Faz Çıktıları: Girdi, Süreç, Çıktı Göstergelerinin Tespiti, Kapabilite Analizi, Kontrol Diyagramı, Operasyonel Tanım ve Ölçüm Planı, Sigma Seviyesi, Varyasyonun Çizilmesi.

Analyze (Analiz) : Bu fazda amacımız sürecimizde varyasyona sebep olan potansiyel kök nedenleri bularak bunları istatistikî olarak ispatlamaktır.

Temel Faz Çıktıları: Kök Neden İspatlama, Pareto Chart, Potansiyel Kök Neden Tespiti.

Improve (İyileştirme) : Bu fazda amacımız doğru Gelişim çözümlerini belirlemek, değerlendirmek ve seçmek. Çözümün uygulamaya konmasından doğacak değişikliklere organizasyonun uyum sağlaması için bir değişim yönetimi yaklaşımı geliştirmek.

Temel Faz Çıktıları: Aksiyon Planı, Çözüm Değerlendirme Matrisi, Çözüm Raporu, İyileştirme Fikirleri Yaratmak.

Control (Kontrol) : Bu fazın amacı planlamanın ve plana göre hareket etmenin önemini anlamak ve hedeflenen sonuçlara varmak için benimsenecek yaklaşımı belirlemek. Öğrenilen derslerin nasıl yaygınlaştırılacağını kopyalama ve standartlaştırma olanaklarını / süreçlerini tespit etmeyi ve ilgili planlar geliştirmeyi kavramak.

Temel Faz Çıktıları: FMEA, Standartlar ve Prosedürler, Sre Kontrol Sistemleri.

 

* Her faz geçişinde mutlaka "Gateway" adı verilen toplantılar gerçekleştirilir. Bu toplantıların amacı tamamlanan fazın amaca yönelik ve başarılı ilerleyip ilerlemediğinin değerlendirilmesidir.

 * Her faz geçişinde risk yönetimi şablonu ile projenin riskleri değerlendirilip, aksiyonlar tespit edilmektedir.

 

Yalın 6 Sigma Sözlüğü için lütfen tıklayın.

Başa dön