Yalın 6 Sigma

BORUSAN GRUBUNDA 6 SİGMA

6 Sigma dünyanın dev şirketleri tarafından uygulanan, iş ve üretim süreçlerinde hataları sıfıra indirmeyi, verimliliği, kârlılığı ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı hedefleyen modern bir iş metodolojisidir.

Borusan Grubu bu metodolojiyi 2002 yılından beri uygulamaktadır.

Borusan' ın stratejik yönetim modelinin önemli bir ayağını oluşturan 6 Sigma metodolojisi sayesinde Borusan şirketlerinin hem finansal büyümeleri ve karlılıkları artıyor hem de kültürel bir değişim gerçekleştiriliyor.

6 Sigma çalışmaları tam zamanlı çalışan, bu metodolojide uzmanlaşmış, projeleri denetleyen ve eğitim veren Siyah Kuşaklar ile yarı zamanlı olarak projelerde yer alan Uzman Yeşil Kuşaklar ve her düzeyde Borusan çalışanları tarafından yürütülmektedir. 6 Sigma metodolojisinde temelde iki tip proje vardır. DMAIC projeleri var olan ürün veya süreçlerin iyileştirilmesini kapsar. DMEDI projeleri ise yeni ürün ve hizmetler geliştirilmesini içerir.

 

Proje Metodolojileri için lütfen tıklayın.

Define (Tanımlama) : Amaç gelişim olanaklarını tespit etmek ve / ya da değerlendirmek, iş süreçlerini geliştirmek, önemli müşteri gereksinimlerini tanımlamak ve etkin bir proje ekibi olmaya hazırlanmak.  

Temel Faz Çıktıları: BRM, Ekip Bildirisi, Hızlı Kazanım, Katma Değer Analizi, Paydaş Yönetimi, Proje Bildirisi, Proje Planı, SIPOC, Süreç Haritası.  

Measure (Ölçüm) : Önemli müşteri ihtiyaçlarına cevap vermekteki başarıyı değerlendirmek için gereken ölçüleri tespit etmek ve süreç performansını etkin bir şekilde ölçecek metodolojiyi geliştirmeye başlamak. 6 Sigma hesaplama unsurlarını kavramak ve ekibin analiz etmekte olduğu süreç için asgari sigmayı belirlemek.  

Temel Faz Çıktıları: Girdi, Süreç, Çıktı Göstergelerinin Tespiti, Kapabilite Analizi, Kontrol Diyagramı, Operasyonel Tanım ve Ölçüm Planı, Sigma Seviyesi, Varyasyonun Çizilmesi.  

Analyze (Analiz) : Bu fazda amacımız sürecimizde varyasyona sebep olan potansiyel kök nedenleri bularak bunları istatistikî olarak ispatlamaktır.  

Temel Faz Çıktıları: Kök Neden İspatlama, Pareto Chart, Potansiyel Kök Neden Tespiti.  

Improve (İyileştirme) : Bu fazda amacımız doğru Gelişim çözümlerini belirlemek, değerlendirmek ve seçmek. Çözümün uygulamaya konmasından doğacak değişikliklere organizasyonun uyum sağlaması için bir değişim yönetimi yaklaşımı geliştirmek.  

Temel Faz Çıktıları: Aksiyon Planı, Çözüm Değerlendirme Matrisi, Çözüm Raporu, İyileştirme Fikirleri Yaratmak.  

Control (Kontrol) : Bu fazın amacı planlamanın ve plana göre hareket etmenin önemini anlamak ve hedeflenen sonuçlara varmak için benimsenecek yaklaşımı belirlemek. Öğrenilen derslerin nasıl yaygınlaştırılacağını kopyalama ve standartlaştırma olanaklarını / süreçlerini tespit etmeyi ve ilgili planlar geliştirmeyi kavramak.  

Temel Faz Çıktıları: FMEA, Standartlar ve Prosedürler, Sre Kontrol Sistemleri.

 

* Her faz geçişinde mutlaka "Gateway" adı verilen toplantılar gerçekleştirilir. Bu toplantıların amacı tamamlanan fazın amaca yönelik ve başarılı ilerleyip ilerlemediğinin değerlendirilmesidir.

 * Her faz geçişinde risk yönetimi şablonu ile projenin riskleri değerlendirilip, aksiyonlar tespit edilmektedir.

 

Yalın 6 Sigma Sözlüğü için lütfen tıklayın.

Başa dön