Sistem Politikaları

İSG Politikası

SUPSAN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TAAHHÜDÜ

SUPSAN OTOMOTİV PARÇALARI SAN. ve TİCARET A.Ş. olarak;
En değerli kaynağımız olan çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sağlamak, ilgili yasa, yönetmeliklere ve kurulan sistemdeki kurallara uyma bilincini artırmak için;

  • Tüm çalışanların danışma ve katılımı ile koruyucu önlemlerin alınmasını, iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinin ortadan kaldırılmaya çalışılmasını,
  • Etkin bir liderlik ve sorumlulukla sistemi destekleyici bir kültür oluşturmayı,
  • Acil durum planlarını ve uygulama araçlarını etkin bir şekilde izleyerek güncel halde tutmayı,
  • Uygulamalarda tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak paydaşların ihtiyaçlarını da dikkate almayı,
  • Makina, davranış ve ortam koşullarından kaynaklanabilecek rislerin belirlenerek bir plan dahilinde giderilmesini,
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli eğitim ve destekleyici programlarla artırmayı,
  • İSİG hedef ve sonuçlarının gözden geçirilerek sürekli iyileştirme prensipleri doğrultusunda iyileştirilmesini,
  • Yürürlükteki tüm İSİG yasalarına ve Supsan İSİG sistemine uymayı,

Tüm çalışanlarımız ile benimsediğimizi, uygulayıcısı ve koruyucusu olduğumuzu taahhüd ediyoruz.

 

Başa dön