Sistem Politikaları

Kalite Politikası

Eaton, global ve yerli otomotiv yan sanayiinde;

 • Supsan vizyon ve misyonu doğrultusunda oluşturulan stratejik planlarına göre etkin bir liderlik ile çalışmayı,
 • Sahip olduğumuz kalite yönetim sistemlerimizin tüm gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Yüksek kalitede ürün ve hizmeti tam zamanında ve düşük maliyetle sunmayı,
 • Tüm yasalara ve kanuni yükümlülüklere uymayı,
 • Süreçlerimizdeki fırsat ve riskleri öngörüp ona göre hareket ederek müşteri memnuniyetini arttırmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Etkinliğimizi ve verimliliğimizi arttırma hedefi ile sürekli gelişme ve kendimizi yenilemeyi,
 • Borusan grubu iş ve etik ilkeleri ışığında toplumsal sorumluluklarımızı ön planda tutarak müşterilerimiz ve çalışanlarımız nezdinde güvenilir ve tercih edilebilir olmayı,
 • Müşterilerimizden gelecek her türlü bildirime açık olmayı ve tüm bildirimleri objektiflik, şeffaflık, erişilebilirlik, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini prensip edinerek, çözüme ulaştırmayı ve bu bilgileri etkin şekilde kontrol altında tutmayı,
 • Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı olmayı ve bunu katılımcılık esasına göre oluşturmayı,
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli eğitim ve destekleyici programlarla artırmayı,
 • İnovasyon, ArGe ve dijital dönüşümü kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirerek, şirketimize ve müşterilerimize değer yaratan yeni ürün, hizmet ve iş modelleri geliştirmeyi, iş verimliliğimizi arttırmayı,
 • Tedarikçilerimizin kalite şartlarını yerine getirmesini ve iş birliği tesis etmesini sağlamayı,

Tüm çalışanlarımız ile benimsediğimizi, uygulayıcısı ve koruyucusu olduğumuzu taahhüt ediyoruz.

Başa dön