Sistem Politikaları

Çevre Politikası

SUPSAN OTOMOTİV PARÇALARI SAN. ve TİCARET A.Ş. olarak;

  • Çevre ile ilgili müşterilerimizin taleplerine, yasal ve diğer düzenlemelere uymayı, tedarikçilerimizin çevre bilincini arttırarak çevre politikamıza destek ve ortak olmalarını sağlamayı,
  • Çevre boyutlu ürün, faaliyet ve hizmetlerimizden kaynaklanan çevre üzerindeki olumsuz etkileri disiplin altına almayı, azaltmayı ve sonlamayı, olumlu etkileri devam ettirmeyi ve daha ileriye götürmeyi,
  • Doğal kaynakları korumayı, tasarruflu kullanmayı ve elden geldiğince yeniden kazanmayı,
  • Dünyadaki ekolojik dengesiz/iği ve kirliliği önlemede bize düşen görevleri yerine getirmeyi,
  • Çalışanlarımızın çevre bilinçlerini ve yetkinliklerini sürdürmeyi, daha ileriye götürmeyi
  • Ve tüm bunları yaparken kalite politikamızla uyumlu bir çizgide sürekli iyileşmeyi,

TAAHHÜT EDİYORUZ!

Başa dön